ЧОРНОМОРСЬКА ВІДЗНАКА

mortsi

Чорноморська вiдзнака – це щитик, якого тло подiлене на три поля: здолини вгору, це чорне, бiле i синє поле. На всьому красується золотий адмiральський якiр з линвою. Цiла вiдзнака обведена золотим шнурочком. На синьому полi – сузiря Орiон.

За таким, простим здавалабся, биглядом, криється глибока сумволiка. Щита нагадує нам, що нашим головним обовязком є обороняти нашу батькiвщину – Україну.

Чорне поле щита символiзує українське Чорне Море. На тому морю виднiють бiлi бiтрила чорноморських суден. Над усiм – синє українське небо, а на ньому сузiря Орiон. Це сузiря здавен-давна вказувало морякам шлях серед спiнених хвиль морської стихiї. Стариннi моряки вiрили, що Орiон – це лицар з мечем, який глядить за всiми моряками та береже їх вiд лиха.

Адмiралський якiр – це загально вiдома вiдзнака морякiв. Якiр є символом надiї: так як корабель зачiпає якорем об дно, щоби буря не зносила його на скелi, так наша надiя лучить нас з Богом, який помагає нам переборити всi життєвi перешкоди. Линва на якорi – це линва нашої вiри, що є основою всiх наших дiл.

Золотий шнурочок довкруги – це та линва пластового братерства й взаїмної любови, що всiх нас – Чорноморцiв вяже в один дружний i сильний гурт. Зєдиненi – замкненi в одному гуртi не боїмося нiяких перепон, а спiльно працюємо для осягнення наших iдеалiв.

Сузiря Орiон, якiр i линва на вiдзнацi – золотої краски, бо золото є найшляхотнiшим металем. Золота краска тут означає шляхотнiсть наших почувань, наших задумiв i нашої працi, Таку шляхотнiсть, до якої ми зобвязалися в нашiй Пластовiй Присязi. Курiнну вiдзнаку можуть носити тiльки дiйстнi Чорноморцi на правому рукавi, один iнч вiд плеча.

Вiдзнака калабанника є щитик з полами сiнього, бiлого, i чорного. Калабанник ще не ознає братерство в куренi, бо його плавба щойно почалася в куренi, анi не знає куда плисти, бо не має Орiона яко знак де кермувати.

Вiдзнака водяника є подiбна до та для калабанника, але додане сузiря Орiона i золотий шнур около щитика. Сузiря Орiона має ввети водяника до здобуття пiдвищення на ступень Чорноморця. Водяник також оцiнює братерство куреня, тому видно золотий шнурочок окола щитика.